top of page
Asset 4.png

建立服务合作伙伴体系

BluOcean在亚洲建立了一个本地服务合作伙伴网络。我们的合作伙伴分享我们的价值观,并经过全面审查,以确保诚信、质量和可靠性。我们的社区是BluOcean的延伸,提供了在整个亚太地区提供优质地面安全解决方案的可能。

技术伙伴

Partners-05.webp
partners-02.webp
lenels2.webp
Partners-06.webp
Partners-09.webp
s2security.png
partners-12.webp
Partners-10.webp
Partners-14.webp
Partners-03.webp
Partners-13.webp
salto.png
briefcam.png
partners-13-02.webp
Partners-08.webp
honeywell.webp
bosch.png
hanhwa.png
full-logo-horizontal-color-black (3) (10).png
bottom of page